Alt gik efter planen

20150625_082513

Byggeri af domicil til Force Technology

Et stort byggeprojekt i Brøndby er blevet afsluttet med succes i efteråret 2015. Det var byggeriet af et nyt domicil for Force Technology i Brøndby, som BRDR. PEDERSEN havde hovedentreprisen på.

”Vi har som hovedentreprenør forestået byggeriet og det store arbejde med at få koordineret indsatsen fra de involverede underentreprenører. Nu er vi kommet flot i land, og kan aflevere byggeriet til tiden og efter planen, ” siger Steffen Andersen, der er projektchef i BRDR. PEDERSEN AS.

Arbejdet blev påbegyndt i maj 2014 og var afsluttet med udgangen af september 2015.

Hele arbejdet er forløbet planmæssigt uden uventede overraskelser.

”Vi er godt tilfredse med byggeriet og det færdige resultat. Projektet var en ny tilbygning til den eksisterende bygningsmasse på Force Technology. Tilbygningen er på 4500 m² inkl. kælder. Da arkitekten ønskede så højt til loftet som muligt har det været kompliceret at få plads til alle installationer over de nedhængte lofter. Vindues båndene i bygningen har også været svære under projekteringen at få til at passe med sandwich elementerne som danner facader, da vinduesbåndene går hele vejen gennem bygningen og der derfor ikke er mange muligheder for at optage tolerancer,” siger Steffen Andersen.

Force Technology har fået leveret – til tiden – et velindrettet og moderne nyt domicil, der i fremtiden vil være virksomhedens ansigt udadtil. Helt bogstaveligt, da bygningen med er placeret direkte ud til den meget trafikerede Park Allé i Brøndby.

IMG_0035

Derfor gik det godt

Den primære grund til at Force byggeriet lykkedes godt skal findes i det gode samarbejde, der har været mellem alle parter. Arkitekten deltog engageret i at finde løsninger og var åben for de fleste forslag, der kom

En styrke var især at arkitekten var meget åben for de forslag, som håndværkerne på byggepladsen kom med.

”Arkitekten tog imod forslagene, hvis håndværkerne kom med bedre løsningsforslag. Det var med til at skabe en stor respekt hos håndværkene som samtidigt betød, at de også ydede en ekstra indsats for arkitekten, ” siger Steffen Andersen

En anden styrke i processen var, at der mellem underentreprenørerne var en god stemning.

”Det betød, at der ikke var nogen håndværkere, som lavede problemer for hinanden, men tog fat i hinanden, når der var noget som de indbyrdes var i tvivl om,” siger Steffen Andersen.

Mange af de problemer der normalt kan opstå på byggeprojekter som Force mellem entreprenørerne blev afklaret på byggemøder. Her der blev gennemgået 3-ugers planer for at opnå at alle hele tiden vidste hvem der skulle være hvor og hvornår samt og hvornår nogle fag fik leverancer så de spærrede nogle områder for andre.

SE VIDEO med billeder fra byggeriet

På den måde fik Brdr. Pedersen AS også skabt et ejerskab blandt sine underentreprenører til sagen.

”Alle tog ansvar for de aftaler der blev lavet på byggepladsen, og det var en stor fordel for alle, ” siger Steffen Andersen.

Allerede når man træder indenfor i den nye forhal, fornemmer man, at det er et lyst og indbydende hus. Det store rum er åbent til huset førstesal og har store vinduespartier, både i facaden men også til de lokaler, der støder op til forhallen. Man lægger især mærke til et stort mødelokale på førstesalen, der takket være en imponerende glasvæg nærmest forekommer at være en del af forhallen.

Udvidet i flere omgange

Gennem årene har virksomheden Force Technology i Brøndby udvidet i flere omgange og med års mellemrum. Med så mange forskellige funktioner på et sted er det en udfordring at sikre et ensartet præg.

Men det er præcis det der er lykkedes i forbindelse med virksomhedens seneste udvidelse med en bygning, der både rummer virksomhedens nye hovedindgang, administration, undervisning og kantine.

Den nye bygning er tegnet af Arkitektfirmaet Hallen & Nordby. Det færdige resultatet er blevet en elegant bygning på tre etager og med et samlet areal på 4500 kvm., der blev taget i brug i efteråret 2015.

Fra forhallen er der adgang til huset kontorer og mødelokaler. Men det mest iøjnefaldende lokale er den store, centralt placerede kantine, hvor der kan dækkes op til 228 personer. Fra det tilstødende køkken vil der i fremtiden blive serveret til både medarbejdere og gæster.

Sådan blev det en succes

  • Godt samarbejde mellem alle parter
  • Arkitekten åben for forslag
  • Involvering af håndværkere
  • Respekt for alle arbejde
  • 3 ugers planer skabte overblik
  • Ejerskab blandt underentreprenører